mojNovac je aplikacija koja već duži niz godina djeluje na području Bosne i Hercegovine, odnedavno i Crne Gore. Aplikacija mojNovac sadrži bazu sa lokacijama svih bankomata u svim gradovima.

Od 1. januara smo dostupni i korisnicima na području Hrvatske.
Kako bi korisnicima na području Hrvatske, u toku tranzicije sa kune na euro, olakšali lociranje bankomata na našoj aplikaciji će biti dostupne lokacije svih bankomata na kojima će se vršiti isplata u eurima.
Svakodnevno ćemo raditi ažuriranje lokacija na osnovu podataka objavljenih na stranici Hrvatskog udruženja banaka.

Na osnovu informacija koje su objavljene, trenutno je u Hrvatskoj aktivno 4000 bankomata, od toga 2700 će od 1. januara vršiti isplatu u eurima.
Do 15. januara će svih 2700 bankomata nuditi mogućnost podizanja gotovine s bankomata drugih banaka.